Nieuws

Zie ook de  Bijdragen op LinkedIn

03-2023 Onder het maaiveld trailer

1-6-2021 Webinar; Hoe maak je natuur inclusieve landbouw interessant voor private investeerders?

Webinar opgezet door Eline van de Veen en Floris van Zinnicq Bergmann

4-2021; Handvest Nederland Natuurinclusief

Opmerking Floris;

De basis ziet er goed uit. Nu nog de concrete invulling, waarbij men bereid moet zijn grote stappen naar de toekomst te nemen om een echte serieuze koerswijziging in te gaan. Het KAN en MOET, er is geen tijd te verliezen

20-5-2020; NOS; Groen boeren ‘levert een hoop geld op’​, Brussel komt vandaag met de plannen

Opmerking Floris;

Het basis idee is goed maar het gaat bij lange na niet ver genoeg. Waarom komt de EU met deze halfzachte visie (zachte heelmeesters maken stinkende wonden);

  • In 2030 moet een kwart van alle landbouwgrond in de EU biologisch / circulair zijn.
  • In 2030 moet het aantal bestrijdingsmiddelen in de landbouw met de helft zijn afgenomen.
  • Het gebruik van kunstmest moet met 20 procent verminderen de komende tien jaar.

Deze stappen zijn echt veel en veel te klein om in 2030 de natuur en biodiversiteit weer enig zins op orde te krijgen. Om aan de klimaatdoelstelling van 2030 te kunnen gaan halen, zou de EU met een veel uitdagendere visie moeten komen;

  • In 2030 moet alle landbouwgrond in de EU biologisch zijn.
  • Bestrijdingsmiddelen vrijwel geheel uitgebannen.
  • kunstmest vrijwel geheel uitgebannen.

Er zijn langzamerhand genoeg voorbeelden van boeren die op biologisch/ kringloop/circulair landbouw een goede boterham weten te verdienen en natuur, omgeving en biodiversiteit weten te versterken. Het corona probleem is een niet op zichzelf staand probleem. Als we gaan vernieuwen moet het ook een echte oplossing geven voor de problemen waar we tegen aan lopen; financieel en ecologisch duurzame landbouw, gezondheid, klimaat, biodiversiteit en natuur. De boeren moeten een goed perspectief kunnen hebben en kunnen vertrouwen dat de weg die ingeslagen wordt ook langjarig vast gehouden wordt.

12-3-2020; Soil Navigator helpt bij optimaal gebruik bodem https://www.naturetoday.com/SoilNavigator

In het LANDMARK-EU project werkten wetenschappers uit verschillende Europese landen aan een ‘Soil Navigator’. Met dit gereedschap kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water en behoud van biodiversiteit.

Opmerking Floris; Een goed artikel van Nature Today. Hiermee kunnen boeren beoordelen welke maatregelen het meest geschikt zijn om hun bodem te verbeteren
voor bijvoorbeeld voedselproductie, de productie van schoon (drink)water
en behoud van biodiversiteit.

BoerenNatuurdag – Samen sterk! 6-3-2020

Opmerking Floris; afgelopen vrijdag een bijzonder inspirerende dag in Nijkerk gehad waar de nodige onderwerpen ter tafel gekomen zijn. De nodige mooie voorbeelden gezien van hoe het anders kan, waarbij duidelijk gemaakt werd dat landbouw op een financieel en ecologische duurzame wijze realistisch is. Er zijn zo langzamerhand voldoende voorbeelden waaruit blijkt dat de noodzakelijke landbouwtransitie grote voordelen bied voor boer, natuur, biodiversiteit en de leefomgeving.

Ga ervoor!!

Bodemprijs: mini-documentaireserie over natuurvriendelijke landbouw 29-11-2019

Opmerking Floris; een mooie serie van het Wereld Natuur Fonds, wederom een mooi voorbeeld hoe het anders kan. Zie het YouTube filmpje; https://youtu.be/

Congres Natuurinclusieve landbouw – 27 november 2019

gedeeltelijke boekcover biodivers boeren

Opmerking Floris; afgelopen woensdag een zeer inspirerende dag mogen meemaken op het bovenstaande congres. Na alle negatieve verhalen over de landbouw veel mooie en goede voorbeelden mogen zien en beleven van werkwijzen in de landbouw die zeker zullen helpen de bestaande problemen aan te pakken. Wel is opvallend dat veel nieuwe methodes in de weg gezeten worden door regelgeving. Er zijn de nodige agrariërs die anders willen gaan werken maar lopen daar vaak tegen een muur van regels op. Minister Schouten was helder in haar verhaal en gaf aan veel begrip te hebben voor de problemen met de regelgeving en druk bezig is met dit aan te pakken. Het mooie is dat ondanks deze bezwaren er toch de nodige boeren zijn die durven een nieuwe weg in te gaan. Conclusie is wat mij betreft; niet wachten dat alles formeel geregeld is, maar durf anders te denken en te doen.

De Nieuwe Boerenfamilie 15-11-2019

Opmerking Floris; op 15 november kwamen meer dan 150 boeren en niet-boeren bij elkaar. Samen met de Taskforce Korte Keten werden nieuwe verdienmodellen besproken. De Boerenversneller deelnemers sloten hun programma af met 12 krachtige pitches. Zeer de moeite waard om bij aanwezig geweest te mogen zijn. Uit deze bijeenkomst blijkt duidelijk dat er de nodige initiatieven zijn om het prangende vraagstuk van de stikstof aan te pakken en gelijktijdig de biodiversiteit en natuur te versterken.

zie ook ; https://www.facebook.com/nieuweboerenfamilie/